Projektering & byggeri

Kjæhr & Trillingsgaard A/S har mange års erfaring med projektering og opførelse af en lang række spændende erhvervsbyggerier.

Vores medarbejdere har de faglige og menneskelige kompetencer, som forstår at sætte kunden i centrum.

Et godt loyalt, tillidsfuldt og troværdigt samarbejde, fra første streg til færdigt projekt.
Fundamentet til en god byggeoplevelse.

Molly and Me model
Administration Nordarger 17

Totalentrepriser

Industri og erhverv er et dominerende arbejdsfelt hos Kjæhr og Trillingsgaard A/S,  vi har oparbejdet særlige kompetencer inden for flere forskellige typer af byggeri.

Du møder altid kompetente medarbejdere både hvad angår det håndværksmæssige og teoretiske.Der lægges stor vægt på den gode dialog mellem projektledelse og bygherre/kunden.

Stor erfaring og høj kvalitet.

Om- og tilbygning, vi er specialister i byggeopgaver under igangværende produktion, en ekspertise vi har oparbejdet gennem mange år.

Det gode resultat bliver skabt ved at have evnen til at skabe overblik over de til tider komplicerede og koordineringstunge projekter, samt en stab af kompetente medarbejdere og samarbejdspartnere til glæde for både bygherre, udførende samt entreprenøren.

Menu