Profil

Kjæhr og Trillingsgaard A/S (K&T) blev grundlagt helt tilbage i 1906, og bygger stadig på sunde og varige værdier.

Siden starten for 110 år siden har virksomheden udviklet sig fra at udføre betonopgaver og havnebyggerier til i dag også at have kernekompetencer inden for ledelse af total-, hoved-, råhus- og fagentrepriser samt egenproduktion inden for betonarbejder og betonelementmontage.

Vores opgaver indenfor både nybygning, ombygning og renovering strækker sig fra mindre betonopgaver over boliger, børnehaver, skoler, gymnasier, sygehusbyggeri til større erhvervsbyggerier i form af produktionshaller, administrationsbygninger og parkeringshuse.

Virksomhedens mangeårige historie bygger grundlæggende på en ordentlighed i forhold til kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. En ordentlighed der betyder, at K&T’s interne og eksterne relationer oftest er længerevarende.

K&T er et aktieselskab, der indgår som koncernselskab under moderselskaberne JT Enterprise ApS (50%) og C&C Trillingsgaard Enterprise A/S (50%). Selskaberne i koncernen er ejet af familien Trillingsgaard. Aktiviteterne i koncernen omhandler ud over entreprenørvirksomhed også udlejning af lejligheder, erhvervsejendomme og butikker, køb og salg af jord, opførelse af investeringsejendomme samt finansiel virksomhed.

Bestyrelsen består af formand Jørgen Krab Jørgensen, erhvervspsykolog Anders Trillingsgaard, ingeniør og bygherrerådgiver Charlotte Trillingsgaard samt direktør Jens Kristian Poulsen.

I dag ledes K&T af administrerende direktør Mogens Espensen, der i efteråret 2015 overtog ledelsen efter Christian Trillingsgaard. Christian varetager stadig salg og marketing sideløbende med, at han forestår projektudvikling på tværs af K&T og tilknyttede søsterselskaber.

Kontakt os

KJÆHR & TRILLINGSGAARD A/S

7552 5033

ktas@k-tas.dk

Top