Total- & hovedentrepriser

Industri og erhverv har i mange år været et dominerende arbejdsfelt hos Kjæhr og Trillingsgaard, og vi har oparbejdet særlige kompetencer inden for flere forskellige typer af byggeri.

I flæng kan nævnes domicil- og administrationsbyggerier, produktions- og lagerbygninger samt udstillingsbygninger og værkstedsbygninger.
Vi har desuden ofte udført disse typer opgaver i forbindelse med til- og ombygninger, hvilket du kan læse mere om nedenfor.

Kompetent stab

Vi er stolte over at råde over en højt kvalificeret stab af erfarne projekt- og byggeledere, der byder på en stærk kombination af håndværksmæssige og teoretiske kompetencer. Det gør dem til eksperter i at føre byggeprocessen professionelt igennem fra tegnebrættet til det færdige byggeri – uanset krav til indretning, udformning og brug af byggeriet.
Vores projekt- og byggeledere har stort kendskab til den gældende lovgivning samt myndighedskontakt, og formændene har både en høj tegningsforståelse og lang praktisk erfaring med at omsætte tegninger til løsninger. Vi lægger stor vægt på god kontakt til og rådgivning af kunden.

Med i hele processen

Med vores fundamentale forståelse af samspillet mellem vores medarbejdere og samarbejdspartnere på pladsen kan vi planlægge og fornemme behov for styring hos alle involverede. Tingene lykkes fordi vi bygger al samarbejde på tillid og gensidig respekt. Derved gennemføres byggeperioden på en effektiv måde, hvor udfordringer ikke når at udvikle sig til problemer.

Stor erfaring og høj kvalitet

Vi trækker på en lang erfaring med at udføre hoved- og totalentrepriser og sætter en ære i at levere byggeri af høj kvalitet. Vi prioriterer at lette rådgivere og bygherres arbejde ved at vejlede og imødekomme deres behov for praktisk sparring.

Om- og tilbygning

Vi er specialister i byggeopgaver under igangværende produktion
Én ting er at udføre et godt stykke arbejde på en byggeplads. En helt anden ting er at udføre et perfekt stykke arbejde uden at forstyrre kundens forretning.
I Kjæhr & Trillingsgaard har vi gennem mange år oparbejdet en ekspertise inden for om- og tilbygning i forbindelse med igangværende produktioner.

Vi lægger vægt på tillid

Hos Kjæhr & Trillingsgaard lægger vi stor vægt på tillid, og vi har altid for øje, at kunderne behandles, så de har lyst til at arbejde med os igen. Det er blandt andet derfor, at samarbejdet med mange af vores kunder går 25-30 år tilbage i tiden – og de ringer stadig til os, når der skal bygges om eller til.

Fleksible og grundige

Vi sætter en ære i at gøre os selv så lidt bemærkede som muligt, så længe arbejdet står på. Vores kunder skal først rigtig lægge mærke til os, når arbejdet er veloverstået, og deres nybygning skaber ny værdi for virksomheden, ekstra arbejdsglæde for medarbejderen og et bedre udtryk overfor omverdenen.
Det sikrer vi blandt andet ved at tilbyde stor fleksibilitet – vi arbejder på de tidspunkter, der passer kunden bedst. Samtidig sørger vi altid for at forlade pladsen rengjort og opryddet, så vores kunder kan koncentrere sig fuldt ud om deres egen produktion.

Projektering og rådgivning

Med mere end 100 års erfaring i bagagen ved vi, hvad det kræver af styring og ledelse at køre en entreprise sideløbende med en produktion. Vi står derfor også til rådighed med projektering og rådgivning i forbindelse med om- og tilbygning.

Top