Beton & Elementmontage

Specialist i beton

I Kjæhr & Trillingsgaard A/S har vi specialiseret os i egenproduktion inden for to fagentrepriser; betonarbejde og betonelementmontage. Foruden vores fagligt velfunderede formænd, betonarbejdere og montører spiller vores erfarne korps af projektledere også en vigtig rolle.
Det samlede team sikrer et gnidningsfrit og effektivt forløb af beton- og montagearbejder – og vores unikke kompetencer garanterer et slutprodukt af højeste kvalitet!

Betonarbejde

Vi har fokus på at udføre betonkonstruktioner af:

 • Høj finish
 • Stor styrke
 • Lang holdbarhed

Det kræver det helt rigtige materiel samt stor viden om materialer og korrekt udførsel. Alt dette har Kjæhr & Trillingsgaard A/S, og vores høje krav til et solidt slutprodukt afspejler sig gennem hele processen for de betonarbejder, vi er en del af.

Vi udfører alt beton- og støbearbejde inden for:

 • Erhvervsbyggeri
 • Vedligeholdelse og ombygninger
 • Fundamenter udført i forskellige afskygninger bl.a. direkte i jord, udført i forskalling eller båret på pæle
 • Betongulve med forskellige overflader, udført med fiberbeton, traditionelt armeret eller uarmeret samt udførelser i forskellige betoner afhængig af krav til færdigt resultat
 • Trapper, vægge og dæk som støbt på stedet
 • Tank- og renseanlæg samt andre projekter, der involverer vand

Formænd, betonarbejdere og projektledere har alle stor erfaring med forskellige typer af betonarbejder. Vores projektledere trækker ikke blot på stor viden om udførelsen af betondelen i byggeri, men arbejder med afsæt i deres know-how og uddannelse inden for alle byggeriets dele. Det gør dem i stand til at give en kvalificeret vurdering af tekniske løsninger i sammenhæng med de øvrige bygningsdele.
De mangeartede opgaver, vi har løst, har givet os den unikke kompetence at kunne udføre betonarbejder under selv meget vanskelige forhold. Og ofte med den ekstra udfordring, at en eksisterende produktion ikke må forstyrres.

Betonelementmontage

Montering af betonelementer kræver:

 • Fokus på sikkerhedsmæssige forhold
 • Fokus på sundhedsmæssige forhold
 • Fokus på montagemæssige forhold
 • Nøje planlægning

Evnen til at planlægge og gennemføre betonelement-montage på forsvarlig vis er en spidskompetence blandt vores erfarne montører. Det gælder for elementmontage til byggerier af enhver slags.
Ved elementmontage trækker vi desuden på den omfattende erfaring, vores projektledere har med opførelse af byggerier. Det er med til at sikre et gnidningsfrit forløb af montagen og en naturlig koordinering med de øvrige entreprenører på byggeriet.

Top